Υποστηρίζουμε τα έργα σας, παρέχοντας τις ακόλουθες συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου Ξένων Επενδυτών σε Ενεργειακα έργα στην Ελλάδα

 Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου  σε κρίσιμες υποδομές και κατασκευαστικά έργα