Αναλαμβάνουμε την πλήρη σχεδιάση ηλεκτρολογικών έργων σε διαβαθμισμένες ή μη περιοχές, παρέχοντας  τα ακόλουθα έγγραφα και σχέδια για τα πιο απαιτητικά έργα σας.

 • Μελέτες Φωτισμού
 • Μελέτες Αντικεραυνικής Προστασίας 
 • Μελέτες Γειώσεων με υπολογισμό βηματικών τάσεων και τάσης επαφής
 • Διαστασιολόγηση Καλωδίων
 • Υπολογισμούς  Ρευμάτων Βραχυκυκλώσης διαφόρων σφαλμάτων
 • Σχεδιασμό Υποσταθμών 
 • Σχεδιασμό Αυτοματισμού Υποσταθμών 
 • Λίστα Φορτίων
 • Λίστες Καλωδίων 
 • Υπολογισμούς Φορτίων
 • Διαστασιολόγηση Μετασχηματιστών 
 • Διαστασιολόγηση Γεννήτριας
 • Διαστασιολόγηση UPS - CHARGER
 • Κατόψεις 
 • Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες
 • Ζητήσεις Υλικών (ΜR)
 • Λίστα Υλικών ( ΜΤΟ)

 

   Κατόπιν ζήτησης, προσφέρονται εξειδικευμενες μελέτες και υπολογισμοί για όλο το φάσμα της ενεργειακης ηλεκτρολογίας Ενδεικτικά αναφέρουμε: 

 

 • Μελέτη Προστασιων 
 • Motor Starting Analysis
 • Μελέτες Arc Flash 
 • Μελέτες Επιλεκτικότητας
 • Μελέτες Αρμονικών
 • Μελέτες Συντονισμού Μονώσεων